BİYOMETRİK VE VESİKALIK FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

Biyometrik ve vesikalık fotoğraflar sıklıkla karıştırılır, ancak aslında aralarında belirgin farklar bulunmaktadır. İşte bu iki fotoğraf türü arasındaki temel farklar:
    1.    Biyometrik Fotoğraf:
    •    Biyometrik fotoğraflar, genellikle resmi belgelerde kullanılmak üzere özel olarak çekilen fotoğraflardır.
    •    Kişinin kimliğini doğrulamak ve güvenli bir şekilde belgelere entegre etmek için tasarlanmıştır.
    •    Belirli standartlara uygun olarak çekilirler ve genellikle dijital ortamda saklanır.
    •    Yüzün net ve tanınabilir bir şekilde görünmesini sağlamak için özel gereksinimlere sahiptir.
    2.    Vesikalık Fotoğraf:
    •    Vesikalık fotoğraflar, genellikle kişisel kullanım veya kimlik doğrulama için çekilen standart fotoğraflardır.
    •    Daha geniş bir kullanım alanına sahiptirler ve özgeçmişlerde, kartvizitlerde veya sosyal medya profillerinde kullanılabilirler.
    •    Belirli standartlara uygun olarak çekilirler, ancak biyometrik fotoğraflar kadar katı standartlara tabi değillerdir.
    •    Yüz ifadesi ve poz verme konusunda daha serbesttirler.
Bu farklar göz önüne alındığında, biyometrik fotoğraflar resmi belgelerde kullanılırken, vesikalık fotoğraflar daha geniş bir kullanım alanına sahiptir ve daha esnek standartlara tabidirler.

© Biyometrik Fotoğraf.. 2024 All rights reserved.